Detta är ett blogginlägg

Du som följer oss på hemsidan eller är här för första gången ! Välkommen 
läget i världen är anorlunda och vi vet inte om det någonsin kommer att bli som det var innan pandemin. Vi fortsätter att planera resor till vårt underbara Casa LarWik. det kan hända att vi tvingas ställa in resor och då gör vi det för att UD avråder. i annat fall tror jag att det finns två sidor på vårt resande. den ena är att håla sig hemma och minska smittspridning, jag det är viktigt men man kan också vidta åtgärder vid resa som gör att man minnimwrar smitta.
den andra sidan av myntet är att många länder har otroligt svåtrr situation nu pga att länder runt medelhavet lever på turister. så genom att arrangera resor med säkerhet så stöttar vi också länder i kris.

Kommentera gärna: